ADRESSE på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner ADRESSE er:

DanskEngelsk
ADRESSE

Beskrivelse

Du kan bruge funktionen ADRESSE til at hente adressen på en celle i et regneark ved hjælp af række- og kolonnenummeret. ADRESSE(2;3) returnerer f.eks. $C$2. Som et andet eksempel returnerer ADRESSE(77;300) $KN$77. Du kan bruge andre funktioner, f.eks. RÆKKE og KOLONNE, til at angive række- og kolonnenummerargumenterne (argument: En værdi, der forsyner en handling, en metode, en egenskab, en funktion eller en procedure med oplysninger.) for funktionen ADRESSE.Mere information (kilde)