AFRUND på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner AFRUND er:

DanskEngelsk
AFRUND

Beskrivelse

Funktionen AFRUND afrunder et tal til et angivet antal cifre. Hvis cellen A1 indeholder 23,7825, og du vil afrunde denne værdi til to decimaler, kan du bruge følgende formel:

=AFRUND(A1, 2)

Resultatet af denne funktion er 23,78.Mere information (kilde)