ARCCOSH på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner ARCCOSH er:

DanskEngelsk
ARCCOSH

Beskrivelse

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af tal. Tal skal være større end eller lig med 1. Den inverse hyperbolske cosinus er den værdi, hvis hyperbolske cosinus er tal, således at ACRCOSH(COSH(tal)) er lig med tal.Mere information (kilde)