ARCTANH på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner ARCTANH er:

DanskEngelsk
ARCTANH

Beskrivelse

Returnerer et tals inverse hyperbolske tangens. Tal skal være mellem -1 og 1 (dog ikke -1 og 1). Den inverse hyperbolske tangens er den værdi, hvis hyperbolske tangens er tal, således at ARCTANH(TANH(tal)) er lig med tal.Mere information (kilde)