COUNTIF på andre sprog:

Dansk oversættelse af Excel-funktioner COUNTIF er:

EngelskDansk
COUNTIF
TÆL.HVIS

Beskrivelse

Funktionen TÆL.HVIS tæller det antal celler i et område, der opfylder et enkelt kriterium, du angiver. Du kan f.eks. tælle alle de celler, der starter med et bestemt bogstav, eller du kan tælle alle de celler, der indeholder et tal, der er større eller mindre end et tal, du angiver. Antag f.eks., at du har et regneark, der indeholder en liste over opgaver i kolonne A, og fornavnet på de personer, der er tildelt til de enkelte opgaver, i kolonne B. Du kan bruge funktionen TÆL.HVIS til at tælle, hvor mange gange en persons navn vises i kolonne B, og på den måde bestemme, hvor mange opgaver der er tildelt til den pågældende person, f.eks.:

=TÆL.HVIS(B2:B25;"Nancy")

 Bemærk!   Hvis du vil tælle celler på basis af flere kriterier, skal du se Funktionen TÆL.HVISER.Mere information (kilde)