DATO på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner DATO er:

DanskEngelsk
DATO

Beskrivelse

Funktionen DATO returnerer det sekventielle serienummer, der repræsenterer en bestemt dato. Formlen

=DATO(2008;7;8)

returnerer f.eks. 39637, det serienummer, der repræsenterer 7/8/2008.

 Bemærk!   Hvis celleformatet var angivet til Generelt, før funktionen blev indtastet, formateres resultater som en dato i stedet for et tal. Hvis du vil have vist serienummeret, eller hvis du vil ændre formateringen af datoen, skal du vælge et andet talformat i gruppen Tal under fanen Hjem.

Funktionen DATO er mest praktisk i situationer, hvor året, måneden og dagen angives af formler eller cellereferencer. Du har f.eks. et regneark, der indeholder datoer i et format, som ikke genkendes i Excel, f.eks. ÅÅÅÅMMDD. Du kan bruge funktionen DATO sammen med andre funktioner til at konvertere datoerne til et serienummer, der genkendes i Excel. Se tabellen i afsnittet Eksempel i denne artikel for at få flere oplysninger.Mere information (kilde)