DATOVÆRDI på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner DATOVÆRDI er:

DanskEngelsk
DATOVÆRDI

Beskrivelse

Funktionen DATOVÆRDI konverterer en dato, der er gemt som tekst, til et serienummer, som genkendes i Excel som en dato. Formlen =DATOVÆRDI("1/1/2008") returnerer f.eks. 39448, serienummeret for datoen 1/1/2008.

 Bemærk!   Det serienummer, der returneres af funktionen DATOVÆRDI kan være anderledes end i det foregående eksempel, afhængigt af computerens systemdatoindstillinger.

Funktionen DATOVÆRDI er praktisk i tilfælde, hvor et regneark indeholder datoer i et tekstformat, som du vil filtrere, sortere eller formatere som datoer eller bruge i datoberegninger.

Hvis du vil have vist et datoserienummer som en dato, skal du anvende et datoformat på cellen. Du kan finde links til flere oplysninger om visning af tal som datoer i afsnittet Se også.Mere information (kilde)