DTÆLV på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner DTÆLV er:

DanskEngelsk
DTÆLV

Beskrivelse

Tæller de ikke-tomme celler i et felt (en kolonne) med poster på en liste eller i en database, der opfylder de betingelser, du angiver.

Feltargumentet er valgfrit. Hvis felt udelades, tæller DTÆLV alle de poster i databasen, der opfylder kriterierne.Mere information (kilde)