ER.TOM på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner ER.TOM er:

DanskEngelsk
ER.TOM

Beskrivelse

Alle disse funktioner, der under ét kaldes ER-funktionerne, kontrollerer værditypen og returnerer SAND eller FALSK, afhængigt af resultatet. Funktionen ER.TOM returnerer f.eks. den logiske værdi SAND, hvis værdiargumentet er en reference til en tom celle, i modsat fald returneres FALSK.

Du kan bruge en ER-funktion til at hente oplysninger om en værdi, før du udfører en beregning eller en anden handling med den. Du kan f.eks. bruge funktionen ER.FEJL sammen med funktionen HVIS til at udføre en anden handling, hvis der opstår en fejl:

=HVIS(ER.FEJL(A1), "Der opstod en fejl."; A1 * 2)

Denne formel kontrollerer, om der findes en fejltilstand i A1. Hvis det er tilfældet, returnerer funktionen HVIS meddelelsen "Der opstod en fejl". Hvis der ikke findes nogen fejl, udfører funktionen HVIS beregningen A1*2.Mere information (kilde)