FORTEGN på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner FORTEGN er:

DanskEngelsk
FORTEGN

Beskrivelse

Bestemmer et tals fortegn. Returnerer 1, hvis tallet er positivt, nul (0), hvis tallet er 0, og -1, hvis tallet er negativt.Mere information (kilde)