FREKVENS på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner FREKVENS er:

DanskEngelsk
FREKVENS

Beskrivelse

Beregner, hvor ofte værdier optræder i et interval af værdier, og returnerer en søjlematrix. Du kan bruge FREKVENS til at tælle antallet af prøveresultater, som falder inden for intervaller af resultater. Da FREKVENS returnerer en matrix, skal funktionen angives som en matrixformel.Mere information (kilde)