GETRIN på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner GETRIN er:

DanskEngelsk
GETRIN

Beskrivelse

Returnerer 1, hvis tal ≥ trin, ellers returneres 0 (nul). Brug denne funktion til at filtrere et sæt af værdier. F.eks. kan du ved at opsummere flere GETRIN-funktioner beregne antallet af værdier, der overskrider en tærskelværdi.Mere information (kilde)