HÆLDNING på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner HÆLDNING er:

DanskEngelsk
HÆLDNING

Beskrivelse

Returnerer estimatet på hældningen fra en simpel lineær regression ved hjælp af datamærker i kendte_y'er og kendte_x'er. Hældningen er den lodrette afstand divideret med den vandrette afstand mellem to mærker på linjen, som er ændringsgraden langs den lineære regression.Mere information (kilde)