HARMIDDELVÆRDI på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner HARMIDDELVÆRDI er:

DanskEngelsk
HARMIDDELVÆRDI

Beskrivelse

Returnerer det harmoniske gennemsnit af et datasæt. Det harmoniske gennemsnit er den reciprokke værdi af gennemsnittet af reciprokke værdier.Mere information (kilde)