KOLONNE på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner KOLONNE er:

DanskEngelsk
KOLONNE

Beskrivelse

Returnerer kolonnenummeret for den angivne cellereference (cellereference: Det sæt koordinater, som en celle optager i et regneark. Referencen for den celle, der f.eks. vises ved skæringspunktet mellem kolonne B og række 3, er B3.). Formlen =KOLONNE(D10) returnerer f.eks. 4, fordi kolonne D er den fjerde kolonne.Mere information (kilde)