KONFIDENSNORM på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner KONFIDENSNORM er:

DanskEngelsk
KONFIDENSNORM

Beskrivelse

Konfidensintervallet er et interval af værdier. Din stikprøvemiddelværdi, x, er middelværdien af dette interval, og intervallet er x ± KONFIDENSNORM. Hvis x f.eks. er middelværdien af leveringstiderne for produkter, der er bestilt pr. post, er x ± KONFIDENSNORM et interval omkring middelværdierne for populationer. For enhver middelværdi for en population, μ0, i dette interval, er sandsynligheden for at få en stikprøvemiddelværdi, der ligger længere fra μ0 end x større end alpha. For enhver middelværdi for en population, μ0, som ikke ligger i dette interval, er sandsynligheden for at få en stikprøvemiddelværdi længere fra μ0 end x mindre end alpha. Lad os f.eks. antage, at vi bruger x, standard_dev og størrelsen til at konstruere en tosidet test ved signifikansniveauet alpha for den hypotese, at middelværdien for populationen er μ0. Vi vil ikke afvise denne hypotese, hvis μ0 ligger i konfidensintervallet og vil afvise hypotesen, hvis μ0 ikke ligger i konfidensintervallet. Konfidensintervallet tillader os ikke at slutte, at der er en sandsynlighed 1 - alpha for at vores næste pakke vil have en leveringstid, der ligger i konfidensintervallet.Mere information (kilde)