KURT på andre sprog:

Dansk oversættelse af Excel-funktioner KURT er:

EngelskDansk
KURT
TOPSTEJL

Beskrivelse

Returnerer kurtosisværdien for en stokastisk variabel. Kurtosis betegner den relative top eller bund af en fordeling sammenlignet med normalfordelingen. Positiv kurtosis angiver relativ topfordeling, og negativ kurtosis angiver relativ bundfordeling.Mere information (kilde)