LINEST på andre sprog:

Dansk oversættelse af Excel-funktioner LINEST er:

EngelskDansk
LINEST
LINREGR

Beskrivelse

Funktionen LINREGR beregner en linjes stikprøvefunktioner ved at bruge de mindste kvadraters metode til beregning af den lige linje med den bedste tilnærmelse til dataene, og returnerer derefter en matrix, der beskriver linjen. Du kan også kombinere funktionen LINREGR med andre funktioner for at beregne statistikken for andre typer modeller, der er lineære, i de ukendte parametre, herunder polynomiske, logaritmiske og eksponentielle serier og potensserier. Da denne funktion returnerer en matrix med værdier, skal den angives som en matrixformel. Vejledningen følger eksemplerne i denne artikel.

Ligningen for linjen er:

y = mx + b

– eller –

y = m1x1 + m2x2 + ... + b

Hvis der er flere intervaller for x-værdier, hvor de afhængige y-værdier er en funktion af de uafhængige x-værdier. M-værdierne er koefficienter svarende til hver x-værdi, og b er en konstant værdi. Bemærk, at y, x og m kan være matrixer. Den matrix, funktionen LINREGR returnerer, er {mn;mn-1;...;m1;b}. LINREGR kan også returnere andre regressionsspecifikke stikprøvefunktioner.Mere information (kilde)