LOGREGR på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner LOGREGR er:

DanskEngelsk
LOGREGR

Beskrivelse

Beregner i regressionsanalyser en eksponentialkurve, der indpasser de pågældende data og returnerer en værdimatrix, som beskriver kurven. Denne funktion skal angives som en matrixformel, fordi den returnerer en matrix, der indeholder værdier.

Ligningen for kurven er:

y = b*m^x

eller

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

Hvis der er flere x-værdier, hvor den afhængige y-værdi er en funktion af de uafhængige x-værdier. M-værdierne er grundtal svarende til hver eksponentiel x-værdi, og b er en konstant værdi. Bemærk, at y, x og m kan være matrixer. LOGREGR returnerer matrixen {mn;mn-1;...;m1;b}.Mere information (kilde)