LOPSLAG på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner LOPSLAG er:

DanskEngelsk
LOPSLAG

Beskrivelse

Du kan bruge funktionen LOPSLAG til at søge i første kolonne i et celleområde (område: To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilgrænsende eller separate.) og derefter returnere værdien fra en hvilken som helst celle på samme række i området. Antag, at du f.eks. har en liste over medarbejdere, der findes i området A2:C10. Medarbejdernes id'er er gemt i første kolonne i området, som vist i følgende illustration.

En celleområde på et regneark

Hvis du kender medarbejderens id, kan du bruge funktionen LOPSLAG til at returnere afdelingen for eller navnet på medarbejderen. Hvis du skal bruge navnet på medarbejder nummer 38, kan du bruge formlen =LOPSLAG(38, A2:C10, 3, FALSK). Med denne formel søges der efter værdien 38 i første kolonne i området A2:C10, og derefter returneres den værdi, der findes i tredje kolonne i området og på samme række som opslagsværdien ("Henrik Jensen").

L'et i LOPSLAG står for "Lodret". Brug LOPSLAG frem for VOPSLAG, når sammenligningsværdierne findes i en kolonne til venstre for de data, du vil søge efter.Mere information (kilde)