MAD på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner MAD er:

DanskEngelsk
MAD

Beskrivelse

Returnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikprøvens middelværdi. MAD er et tal for variansen i et datasæt.Mere information (kilde)