MIDDELV på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner MIDDELV er:

DanskEngelsk
MIDDELV

Beskrivelse

Returnerer gennemsnittet (middelværdien) af argumenterne. Hvis området (område: To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilgrænsende eller separate.) A1:A20 f.eks. indeholder tal, returnerer formlen =MIDDEL(A1:A20) gennemsnittet af disse tal.Mere information (kilde)