MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM er:

DanskEngelsk
MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM

Beskrivelse

Returnerer det mindste fælles multiplum af heltal. Det mindste fælles multiplum er det mindste positive heltal, som er et multiplum af alle heltalsargumenterne tal1, tal2 osv. Brug MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM til at tilføje brøker med forskellige nævnere.Mere information (kilde)