NETTO.NUTIDSVÆRDI på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner NETTO.NUTIDSVÆRDI er:

DanskEngelsk
NETTO.NUTIDSVÆRDI

Beskrivelse

Returnerer nutidsværdien for en liste af pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske. Brug funktionen NETTO.NUTIDSVÆRDI til at beregne nutidsværdien for en serie periodiske pengestrømme.Mere information (kilde)