NOW på andre sprog:

Dansk oversættelse af Excel-funktioner NOW er:

EngelskDansk
NOW
NU

Beskrivelse

Returnerer serienummeret for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. Hvis celleformatet var Generelt, før funktionen blev indtastet, ændres celleformatet, så det svarer til dato- og klokkeslætformatet i de internationale indstillinger. Du kan ændre dato- og klokkeslætformatet for cellen ved hjælp af kommandoerne i gruppen Tal under fanen Startside på båndet.

Funktionen NU er nyttig, når du har behov for at få vist den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i et regneark eller for at beregne en værdi på basis af den aktuelle dato og klokkeslæt. Og du ønsker at få denne værdi opdateret, hver gang du åbner regnearket.

 Bemærk!   Hvis funktionen NU ikke opdaterer celleværdierne, når du forventer det, kan du ændre de indstillinger, der styrer, hvornår projektmappen eller regnearket genberegnes. Disse indstillinger kan ændres i Kontrolpanel for Excel-computerprogrammetMere information (kilde)