PRODUKT på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner PRODUKT er:

DanskEngelsk
PRODUKT

Beskrivelse

Funktionen PRODUKT multiplicerer alle de tal, der er angivet som argumenter, og returnerer produktet. Hvis celle A1 og A2 f.eks. indeholder tal, kan du bruge formlen =PRODUKT(A1; A2) til at multiplicere disse to tal med hinanden. Du kan også udføre den samme handling ved brug af den matematiske operator multiplicer (*), f.eks. =A1 * A2.

Funktionen PRODUKT er nyttig, når du vil multiplicere mange celler sammen. Formlen =PRODUKT(A1:A3; C1:C3) svarer f.eks. til =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.Mere information (kilde)