REGISTER.ID på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner REGISTER.ID er:

DanskEngelsk
REGISTER.ID

Beskrivelse

Returnerer register-id'et for det angivne DLL eller den angivne koderessource, der tidligere er registreret. Hvis DLL eller koderessourcen ikke er registreret, registreres de af denne funktion, som derefter returnerer register-id'et.

Funktionen REGISTER.ID kan anvendes i regneark (til forskel fra REGISTRER), men der kan ikke angives et funktionsnavn og argumentnavne med REGISTER.ID.

Du kan finde flere oplysninger om DLL'er, koderessourcer og datatyper under Brug af funktionerne KALD og REGISTRER.

 Bemærk!   Da der anvendes forskellige typer koderessourcer i Microsoft Excel til Windows og Microsoft Excel til Macintosh, varierer syntaksformen for funktionen REGISTER.ID alt efter det anvendte operativmiljø.Mere information (kilde)