RSQ på andre sprog:

Dansk oversættelse af Excel-funktioner RSQ er:

EngelskDansk
RSQ
FORKLARINGSGRAD

Beskrivelse

Returnerer r2-værdien fra en simpel lineær regression ved hjælp af datapunkter i kendte_y'er og kendte_x'er. Du kan finde flere oplysninger under Funktionen PEARSON. Den r-kvadrerede værdi kan fortolkes som den del af variansen i y, der kan tillægges variansen i x.Mere information (kilde)