SAK på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner SAK er:

DanskEngelsk
SAK

Beskrivelse

Returnerer summen af datapunkternes kvadrerede afvigelser fra middelværdien.Mere information (kilde)