SAMMENKÆDNING på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner SAMMENKÆDNING er:

DanskEngelsk
SAMMENKÆDNING

Beskrivelse

Funktionen SAMMENKÆDNING joinforbinder op til 255 tekststrenge i én tekststreng. De joinforbundne elementer kan være tekst, tal, cellereferencer eller en kombination af disse elementer. Hvis regnearket f.eks. indeholder en persons fornavn i celle A1 og personens efternavn i celle B1, kan du kombinere de to værdier i en anden celle ved at benytte følgende formel:

=SAMMENKÆDNING(A1," ",B1)

Det andet argument i dette eksempel (" ") er et mellemrumstegn. Du skal angive ethvert tegn eller tegnsætningstegn, som du vil have vist i resultaterne, som et argument omsluttet af anførselstegn.Mere information (kilde)