SAMMENLIGN på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner SAMMENLIGN er:

DanskEngelsk
SAMMENLIGN

Beskrivelse

Brug funktionen SAMMENLIGN til at søge efter et angivet element i et celleområde (område: To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilgrænsende eller separate.) og derefter returnere den relative position for det pågældende element i området. Hvis området A1:A3 f.eks. indeholder værdierne 5, 25 og 38, returnerer formlen

=SAMMENLIGN(25;A1:A3;0)

tallet 2, fordi 25 er det andet element i området.

Brug SAMMENLIGN i stedet for SLÅ.OP-funktionerne, når du har brug for at kende positionen for et element i et område i stedet for selve elementet. Du kan f.eks. bruge funktionen SAMMENLIGN til at angive en værdi for argumentet række for funktionen i stedet for INDEKS.Mere information (kilde)