SKÆVHED på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner SKÆVHED er:

DanskEngelsk
SKÆVHED

Beskrivelse

Returnerer skævheden for en stokastisk variabel. Skævhed er den grad af asymmetri, der er i en fordeling omkring dens middelværdi. Positiv skævhed indikerer en fordeling med en asymmetrisk hale, der hælder mod mere positive værdier. Negativ skævhed indikerer en fordeling med en asymmetrisk hale, der hælder mod mere negative værdier.Mere information (kilde)