STATSOBLIGATION.AFKAST på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner STATSOBLIGATION.AFKAST er:

DanskEngelsk
STATSOBLIGATION.AFKAST

Beskrivelse

Returnerer en statsobligations afkast.Mere information (kilde)