STATSOBLIGATION.KURS på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner STATSOBLIGATION.KURS er:

DanskEngelsk
STATSOBLIGATION.KURS

Beskrivelse

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for en statsobligation.Mere information (kilde)