STATSOBLIGATION på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner STATSOBLIGATION er:

DanskEngelsk
STATSOBLIGATION

Beskrivelse

Returnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation.Mere information (kilde)