STDAFVPV på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner STDAFVPV er:

DanskEngelsk
STDAFVPV

Beskrivelse

Beregner standardafvigelsen baseret på hele populationen, der er givet som argumenter. Standardafvigelsen er en måling af, hvor meget værdier afviger fra gennemsnitsværdien (middelværdien).Mere information (kilde)