STDEVPA på andre sprog:

Dansk oversættelse af Excel-funktioner STDEVPA er:

EngelskDansk
STDEVPA
STDAFVPV

Beskrivelse

Beregner standardafvigelsen baseret på hele populationen, der er givet som argumenter. Standardafvigelsen er en måling af, hvor meget værdier afviger fra gennemsnitsværdien (middelværdien).Mere information (kilde)