STFYX på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner STFYX er:

DanskEngelsk
STFYX

Beskrivelse

Returnerer standardafvigelsen på de estimerede y-værdier i den simple lineære regression. Standardafvigelsen er et mål for afvigelsen i estimeringen af y for hver x.Mere information (kilde)