SUM.HVIS på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner SUM.HVIS er:

DanskEngelsk
SUM.HVIS

Beskrivelse

Du kan bruge funktionen SUM.HVIS til at summere værdierne i et område (område: To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilgrænsende eller separate.), der opfylder kriterier, du angiver. Antag f.eks, at du kun vil summere de værdier, der er større end 5, i en kolonne, der indeholder tal. Du kan bruge følgende formel:

=SUM.HVIS(B2:B25;">5")

I dette eksempel anvendes kriteriet på de samme værdier, der summeres. Hvis du ønsker, kan du anvende kriteriet på ét område og summere de tilhørende værdier i et andet område. Formlen = SUM.HVIS (B2: B5 "John", C2:C5) summerer f.eks. kun de værdier i området C2:C5, hvor de tilsvarende celler i området B2:B5 er lig med "John".

 Bemærk!   Hvis du vil summere celler på basis af flere kriterier, skal du se Funktionen SUM.HVISER.Mere information (kilde)