SUM på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner SUM er:

DanskEngelsk
SUM

Beskrivelse

Brug funktionen SUM til at tilføje alle de tal, du angiver, som argumenter (argument: En værdi, der forsyner en handling, en metode, en egenskab, en funktion eller en procedure med oplysninger.). De enkelte argumenter kan være et område (område: To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilgrænsende eller separate.), en cellereference (cellereference: Det sæt koordinater, som en celle optager i et regneark. Referencen for den celle, der f.eks. vises ved skæringspunktet mellem kolonne B og række 3, er B3.), en matrix (matrix: Bruges til at bygge en enkelt formel, der giver flere resultater eller arbejder ud fra en gruppe af argumenter, der er arrangeret i rækker og kolonner. Et matrixområde er fælles om en formel. En matrixkonstant er en gruppe af konstanter, der bruges som et argument.), en konstant (konstant: En værdi, der ikke er beregnet. Tallet 210 og teksten "Fortjeneste pr. kvartal" er eksempler på konstanter. Et udtryk eller en værdi, der fremkommer som resultatet af et udtryk, er ikke konstanter.), en formel (formel: En række af værdier, cellereferencer, navne, funktioner eller operatorer i en celle, der tilsammen giver en ny værdi. En formel begynder altid med et lighedstegn (=).) eller resultatet fra en anden funktion. Med SUM(A1:A5) tilføjes f.eks. alle de tal, der findes i cellerne A1-A5. I et andet eksempel tilføjer SUM(A1, A3, A5) de tal, der findes i cellerne A1, A3 og A5.Mere information (kilde)