TEKST på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner TEKST er:

DanskEngelsk
TEKST

Beskrivelse

Funktionen TEKST konverterer en numerisk værdi til tekst og lader dig angive formateringen af visningen ved hjælp af specielle formatstrenge. Denne funktion er nyttig i situationer, hvor du vil vise tal i et mere læsbart format, eller du vil kombinere tal med tekst eller symboler. Antag f.eks., at celle A1 indeholder tallet 23,5 . Hvis du vil formatere tallet som et beløb i DKK, kan du bruge følgende formel:

=TEKST(A1,"DKK 0,00")

I dette eksempel vises der DKK 23,50.

Du kan også formatere tal ved hjælp af kommandoerne i gruppen Tal under fanen Startside på båndet. Disse kommandoer fungerer imidlertid kun, hvis hele cellen er numerisk. Hvis du vil formatere et tal og kombinere det med anden tekst, er funktionen TEKST den bedste mulighed. Du kan f.eks. tilføje tekst til den foregående formel:

=TEKST(A1,"DKK 0,00") & "pr. time"

I Excel vises der DKK 23,50 pr. time.Mere information (kilde)