TENDENS på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner TENDENS er:

DanskEngelsk
TENDENS

Beskrivelse

Returnerer værdi under antagelse af en lineær tendens. Tilnærmer en ret linje (ved brug af de mindste kvadraters metode) til matrixerne kendte_y'er og kendte_x'er. Returnerer y-værdier langs den pågældende linje for den angivne matrix nye_x'er.Mere information (kilde)