TRANSPOSE på andre sprog:

Dansk oversættelse af Excel-funktioner TRANSPOSE er:

EngelskDansk
TRANSPOSE
TRANSPONER

Beskrivelse

Funktionen TRANSPONER returnerer et lodret celleområde som et vandret område eller omvendt. Funktionen TRANSPONER skal indtastes som en matrixformel (matrixformel: En formel, der udfører flere beregninger på et eller flere sæt værdier og derefter returnerer et enkelt eller flere resultater. Matrixformler er placeret mellem klammeparenteser { } og angives ved at trykke på Ctrl+Skift+Enter.) i et område, der har henholdsvis samme antal rækker og kolonner som kildeområdet (område: To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilgrænsende eller separate.) har kolonner og rækker. Brug TRANSPONER til at ændre matrixens lodrette og vandrette retning i et regneark.Mere information (kilde)