VARIGHED på andre sprog:

Engelsk oversættelse af Excel-funktioner VARIGHED er:

DanskEngelsk
VARIGHED

Beskrivelse

Returnerer Macauleys modificerede varighed for et værdipapir med en formodet pari på kr 100. Varighed defineres som det vejede gennemsnit af nutidsværdien af pengestrømme og benyttes som et udtryk for, hvordan kursen på en obligation reagerer på ændringer i afkastet.Mere information (kilde)